k.ú.: 757870 - Střítež u Poličky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578576 - Polička NUTS5 CZ0533578576
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5310 - Polička
Pověřený obecní úřad 53101 - Polička

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 99 2381836
zahrada 124 93486
ovoc. sad 1 1981
travní p. 99 411584
lesní poz 65 493428
vodní pl. tok umělý 3 2699
vodní pl. zamokřená pl. 1 529
zast. pl. zbořeniště 3 545
zast. pl. 121 34988
ostat.pl. jiná plocha 58 55666
ostat.pl. manipulační pl. 3 8727
ostat.pl. neplodná půda 1 190
ostat.pl. ostat.komunikace 48 33106
ostat.pl. silnice 2 43849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1069
Celkem KN 629 3563683
Par. KMD 629 3563683
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 59
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 115
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 127
spoluvlastník 177

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2013
S-SK GS 1:2880 1839 02.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.