k.ú.: 757896 - Střítež u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579025 - Trutnov NUTS5 CZ0525579025
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 108554
orná půda 59 1380966
zahrada 54 59779
travní p. 120 743726
lesní poz 24 367035
vodní pl. nádrž umělá 7 10102
vodní pl. tok přirozený 3 906
vodní pl. tok umělý 4 7025
zast. pl. 68 32596
ostat.pl. jiná plocha 62 61920
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 16
ostat.pl. manipulační pl. 4 30510
ostat.pl. ostat.komunikace 44 30855
ostat.pl. silnice 3 62690
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 3242
ostat.pl. zeleň 2 1613
Celkem KN 460 2901535
Par. KMD 460 2901535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 67
byt.z. byt 14
obč.z. byt 2
Celkem JED 16
LV 95
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.07.2016
KM-D 1:2000 27.06.2002 27.07.2016
S-SK GS 1:2880 1841 27.06.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 21:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.