k.ú.: 757900 - Antonínův Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 283724
zahrada 175 92505
travní p. 178 363181
lesní poz 44 125808
vodní pl. rybník 3 8305
vodní pl. tok přirozený 6 4291
zast. pl. 248 148351
ostat.pl. jiná plocha 63 37369
ostat.pl. manipulační pl. 24 45106
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 11456
ostat.pl. ostat.komunikace 53 54452
ostat.pl. silnice 26 57498
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1572
ostat.pl. zeleň 16 17099
Celkem KN 907 1250717
Par. DKM 907 1250717
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 10
č.e. garáž 14
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 239
byt.z. byt 70
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 2
Celkem JED 73
LV 308
spoluvlastník 570

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2002
ZMVM 1:1000 01.12.1985 10.12.2002
S-SK GS 1:2880 1824 01.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 27.05.2022 15:31

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.