k.ú.: 757918 - Střítež u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587958 - Střítež NUTS5 CZ0632587958
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 760 4490702
zahrada 225 135142
travní p. 359 743314
lesní poz 66 1147109
vodní pl. rybník 5 237797
vodní pl. tok přirozený 38 18186
vodní pl. tok umělý 30 4636
zast. pl. společný dvůr 1 8
zast. pl. zbořeniště 9 1548
zast. pl. 293 168702
ostat.pl. dráha 2 53046
ostat.pl. dálnice 1 7489
ostat.pl. jiná plocha 92 45734
ostat.pl. manipulační pl. 47 55112
ostat.pl. neplodná půda 30 26135
ostat.pl. ostat.komunikace 230 226935
ostat.pl. pohřeb. 3 2980
ostat.pl. silnice 52 59376
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9520
ostat.pl. zeleň 38 30684
Celkem KN 2282 7464155
Par. KMD 2282 7464155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 281
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 331
spoluvlastník 521

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 25.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 07:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.