k.ú.: 757926 - Střítež u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 554871 - Střítež NUTS5 CZ0634554871
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 4989775
zahrada 229 117248
ovoc. sad 1 7143
travní p. 111 197107
lesní poz les s budovou 2 59
lesní poz 196 1554565
vodní pl. nádrž umělá 62 67527
vodní pl. rybník 8 15200
vodní pl. tok umělý 35 9883
zast. pl. 298 145910
ostat.pl. jiná plocha 159 139116
ostat.pl. manipulační pl. 31 39038
ostat.pl. neplodná půda 45 23814
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 312
ostat.pl. ostat.komunikace 173 164873
ostat.pl. pohřeb. 1 1284
ostat.pl. silnice 19 85181
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6445
ostat.pl. zeleň 7 1878
Celkem KN 2249 7566358
Par. KMD 2249 7566358
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 55
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 293
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 22
LV 417
spoluvlastník 571

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.12.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 21.05.2022 21:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.