k.ú.: 757993 - Bor u Božejova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 537594 - Střítež NUTS5 CZ0633537594
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1165086
zahrada 37 17098
travní p. 253 569613
lesní poz 134 1094641
vodní pl. nádrž umělá 1 764
vodní pl. rybník 7 62125
vodní pl. tok umělý 23 2679
zast. pl. zbořeniště 4 1415
zast. pl. 25 23118
ostat.pl. jiná plocha 41 29255
ostat.pl. manipulační pl. 9 7874
ostat.pl. neplodná půda 14 6231
ostat.pl. ostat.komunikace 45 37709
ostat.pl. silnice 1 19928
Celkem KN 854 3037536
Par. KMD 854 3037536
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 2
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 25
LV 69
spoluvlastník 96

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1829 25.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.