k.ú.: 758051 - Střížov u Chotěboře - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 520 3337498
zahrada 184 84663
ovoc. sad 3 8317
travní p. 324 1349788
lesní poz 169 957483
vodní pl. nádrž umělá 7 19882
vodní pl. rybník 4 55937
vodní pl. tok přirozený 1 1210
zast. pl. společný dvůr 2 526
zast. pl. zbořeniště 8 2205
zast. pl. 140 52589
ostat.pl. jiná plocha 81 20315
ostat.pl. manipulační pl. 28 28846
ostat.pl. neplodná půda 41 41328
ostat.pl. ostat.komunikace 122 140385
ostat.pl. pohřeb. 1 937
ostat.pl. silnice 3 31654
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 54791
Celkem KN 1655 6188354
Par. KMD 1655 6188354
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 83
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 8
LV 245
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 11:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.