k.ú.: 758060 - Přímělkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 1073975
zahrada 97 47868
travní p. 183 558888
lesní poz 64 379924
vodní pl. rybník 3 9240
vodní pl. tok přirozený 16 49343
zast. pl. společný dvůr 8 960
zast. pl. zbořeniště 1 632
zast. pl. 108 30921
ostat.pl. dráha 5 58666
ostat.pl. jiná plocha 25 6893
ostat.pl. manipulační pl. 7 6796
ostat.pl. neplodná půda 96 85124
ostat.pl. ostat.komunikace 57 57013
ostat.pl. silnice 6 15494
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 906
Celkem KN 812 2382643
Par. KMD 812 2382643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 106
LV 123
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 23:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.