k.ú.: 758078 - Střížov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586943 - Brtnice NUTS5 CZ0632586943
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 612 3545154
zahrada 216 107672
travní p. 371 1237050
lesní poz 141 775374
vodní pl. nádrž umělá 1 1694
vodní pl. rybník 9 18980
vodní pl. tok přirozený 42 18036
zast. pl. společný dvůr 5 2106
zast. pl. 199 86363
ostat.pl. jiná plocha 40 18488
ostat.pl. manipulační pl. 19 55109
ostat.pl. neplodná půda 203 162528
ostat.pl. ostat.komunikace 100 103410
ostat.pl. pohřeb. 1 737
ostat.pl. silnice 3 37558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7230
Celkem KN 1965 6177489
Par. KMD 1965 6177489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 118
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 190
LV 224
spoluvlastník 313

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.04.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 14.04.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 10:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.