k.ú.: 758132 - Střížovice u Kvasic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589047 - Střížovice NUTS5 CZ0721589047
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 3599972
zahrada 130 92851
ovoc. sad 29 44136
travní p. 210 451347
lesní poz 21 888154
vodní pl. tok přirozený 16 198189
vodní pl. tok umělý 6 21533
zast. pl. zbořeniště 2 1407
zast. pl. 142 78275
ostat.pl. jiná plocha 62 38010
ostat.pl. manipulační pl. 11 28947
ostat.pl. neplodná půda 7 57259
ostat.pl. ostat.komunikace 70 163907
ostat.pl. silnice 4 39575
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 394
ostat.pl. zeleň 25 20114
Celkem KN 1101 5724070
Par. DKM 1101 5724070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 82
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 140
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 261
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2000
Ins. A 1:2000 28.09.1942 02.11.2000
S-SK ŠS 1:2880 1827 28.09.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 06:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.