k.ú.: 758159 - Pastviny u Studánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554553 - Hranice NUTS5 CZ0411554553
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 77 226034
zahrada 41 15537
travní p. 266 2513829
lesní poz 95 4204394
vodní pl. nádrž umělá 9 51535
vodní pl. tok přirozený 10 33574
vodní pl. tok umělý 6 14861
vodní pl. zamokřená pl. 2 17229
zast. pl. společný dvůr 2 4
zast. pl. zbořeniště 6 2028
zast. pl. 93 16330
ostat.pl. jiná plocha 64 116672
ostat.pl. manipulační pl. 7 77437
ostat.pl. neplodná půda 31 103561
ostat.pl. ostat.komunikace 67 113249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1873
Celkem KN 780 7508147
Par. KMD 780 7508147
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 5
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 91
LV 94
spoluvlastník 126

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2012
KM-D 1:2000 29.12.2000 29.03.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 18:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.