k.ú.: 758167 - Studánka u Aše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554553 - Hranice NUTS5 CZ0411554553
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4101 - Aš
Pověřený obecní úřad 41011 - Aš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 52280
zahrada 47 22530
travní p. 164 1528222
lesní poz 83 3583353
vodní pl. nádrž umělá 2 2503
vodní pl. rybník 2 49321
vodní pl. tok přirozený 1 1467
vodní pl. tok umělý 8 11782
zast. pl. společný dvůr 4 675
zast. pl. zbořeniště 3 786
zast. pl. 162 43585
ostat.pl. dráha 1 46207
ostat.pl. jiná plocha 57 45370
ostat.pl. manipulační pl. 13 53503
ostat.pl. neplodná půda 70 131891
ostat.pl. ostat.komunikace 83 66894
ostat.pl. pohřeb. 1 3038
ostat.pl. silnice 27 43643
ostat.pl. zeleň 7 5504
Celkem KN 768 5692554
Par. KMD 768 5692554
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 16
č.e. rod.rekr 16
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 162
byt.z. byt 75
Celkem JED 75
LV 190
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
KM-D 1:1000 29.12.2000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1841 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 18:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.