k.ú.: 758183 - Studánka u Rumburku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562882 - Varnsdorf NUTS5 CZ0421562882
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 391288
zahrada 259 327702
ovoc. sad 3 18025
travní p. 350 1869625
lesní poz 50 5963860
vodní pl. nádrž umělá 5 2875
vodní pl. rybník 1 936
vodní pl. zamokřená pl. 1 867
zast. pl. společný dvůr 1 344
zast. pl. zbořeniště 50 12060
zast. pl. 278 59465
ostat.pl. jiná plocha 47 215686
ostat.pl. manipulační pl. 4 9559
ostat.pl. neplodná půda 44 71587
ostat.pl. ostat.komunikace 68 118076
ostat.pl. pohřeb. 1 2752
ostat.pl. silnice 11 100470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 6507
ostat.pl. zeleň 1 911
Celkem KN 1243 9172595
Par. DKM 1243 9172595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 138
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 74
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 274
LV 307
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.08.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 09:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.