k.ú.: 758256 - Martinice v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 573418 - Martinice v Krkonoších NUTS5 CZ0514573418
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 260 1411723
zahrada 192 144506
ovoc. sad 3 25637
travní p. 532 1027462
lesní poz 50 216460
vodní pl. nádrž umělá 3 353
vodní pl. rybník 8 32355
vodní pl. tok přirozený 17 2785
vodní pl. tok umělý 96 15107
zast. pl. společný dvůr 2 784
zast. pl. zbořeniště 6 930
zast. pl. 350 83582
ostat.pl. dráha 21 83458
ostat.pl. jiná plocha 38 6246
ostat.pl. manipulační pl. 45 47723
ostat.pl. neplodná půda 35 17809
ostat.pl. ostat.komunikace 133 90840
ostat.pl. pohřeb. 2 4570
ostat.pl. silnice 7 43123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12939
ostat.pl. zeleň 1 1896
Celkem KN 1804 3270288
Par. KMD 1804 3270288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 212
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 2
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 337
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 370
spoluvlastník 609

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
S-SK GS 1:2880 1842 20.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 22:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.