k.ú.: 758264 - Rovnáčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577553 - Studenec NUTS5 CZ0514577553
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 357237
zahrada 79 64272
ovoc. sad 2 8870
travní p. 58 140738
lesní poz 29 201732
vodní pl. nádrž umělá 1 67
vodní pl. tok umělý 13 1932
zast. pl. 89 12449
ostat.pl. jiná plocha 13 2354
ostat.pl. manipulační pl. 1 813
ostat.pl. neplodná půda 2 4738
ostat.pl. ostat.komunikace 29 21616
ostat.pl. silnice 1 5280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3274
ostat.pl. zeleň 9 2932
Celkem KN 415 828304
Par. KMD 415 828304
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. byt.dům 3
č.p. rod.dům 45
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 86
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 147
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2012
S-SK GS 1:2880 1824 25.09.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.