k.ú.: 758272 - Studenec u Horek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577553 - Studenec NUTS5 CZ0514577553
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5104 - Jilemnice
Pověřený obecní úřad 51041 - Jilemnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 489 2359415
zahrada skleník-pařeniš. 1 745
zahrada 500 396336
ovoc. sad 1 4038
travní p. 1129 3147727
lesní poz 160 2247717
vodní pl. nádrž umělá 7 22247
vodní pl. tok přirozený 7 13770
vodní pl. tok umělý 88 18357
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 32
vodní pl. zamokřená pl. 6 5184
zast. pl. společný dvůr 2 482
zast. pl. zbořeniště 25 3802
zast. pl. 697 157101
ostat.pl. jiná plocha 61 116444
ostat.pl. manipulační pl. 62 94797
ostat.pl. neplodná půda 113 50838
ostat.pl. ostat.komunikace 331 223522
ostat.pl. pohřeb. 6 6399
ostat.pl. silnice 25 101480
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 20891
ostat.pl. zeleň 7 11646
Celkem KN 3725 9002970
Par. KMD 3725 9002970
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 378
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 74
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 28
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 669
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 758
spoluvlastník 1135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2016
S-SK GS 1:2880 1842 30.09.2016 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 20.05.2022 03:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.