k.ú.: 758311 - Studeněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 551457 - Studeněves NUTS5 CZ0203551457
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 2546
orná půda 126 1993914
zahrada 334 219422
ovoc. sad 1 5730
travní p. 10 22228
lesní poz les(ne hospodář) 3 5008
lesní poz 5 30623
vodní pl. nádrž umělá 1 4829
vodní pl. rybník 5 51018
vodní pl. tok přirozený 4 7058
vodní pl. tok umělý 10 14838
vodní pl. zamokřená pl. 1 2190
zast. pl. společný dvůr 3 524
zast. pl. 274 67741
ostat.pl. jiná plocha 53 26475
ostat.pl. manipulační pl. 2 22878
ostat.pl. mez, stráň 1 892
ostat.pl. neplodná půda 50 37023
ostat.pl. ostat.komunikace 44 63974
ostat.pl. silnice 19 91996
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1256
ostat.pl. zeleň 7 12341
Celkem KN 955 2684504
Par. DKM 261 2226156
Par. KMD 694 458348
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 153
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 266
byt.z. byt 16
obč.z. byt 8
Celkem JED 24
LV 349
spoluvlastník 635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2020
DKM-KPÚ 23.02.2010 1:1000 08.03.2010 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 14.12.2020 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 21.05.2022 21:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.