k.ú.: 758329 - Heřmanice u Nové Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 153 387827
zahrada 113 94086
ovoc. sad 27 89815
travní p. 135 169679
lesní poz 21 458317
vodní pl. zamokřená pl. 1 302
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 202 67110
ostat.pl. dráha 1 39017
ostat.pl. jiná plocha 31 17346
ostat.pl. manipulační pl. 33 78842
ostat.pl. neplodná půda 10 4674
ostat.pl. ostat.komunikace 68 48481
ostat.pl. silnice 3 33063
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 934
ostat.pl. zeleň 13 34201
Celkem KN 813 1523739
Par. DKM 813 1523739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 7
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 197
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. sk.byt 2
Celkem JED 4
LV 215
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.10.1999
Ins. A 1:1000 11.07.1950 01.10.1999
S-SK GS 1:2880 1824 11.07.1950


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 20:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.