k.ú.: 758345 - Studénka u Nové Paky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 91 399753
zahrada 32 34729
ovoc. sad 8 21400
travní p. 65 139194
lesní poz 16 406664
vodní pl. nádrž přírodní 5 10561
vodní pl. tok přirozený 2 731
vodní pl. zamokřená pl. 1 745
zast. pl. zbořeniště 2 575
zast. pl. 46 18957
ostat.pl. jiná plocha 24 48653
ostat.pl. manipulační pl. 1 79
ostat.pl. neplodná půda 7 3798
ostat.pl. ostat.komunikace 38 27795
ostat.pl. pohřeb. 1 1026
ostat.pl. silnice 3 4431
Celkem KN 342 1119091
Par. DKM 54 532954
Par. KMD 288 586137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 5
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 45
obč.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 105
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.08.2015
KMD 1:1000 05.02.2013
S-SK GS 1:2880 1842 05.02.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 21:22

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.