k.ú.: 758442 - Butovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599921 - Studénka NUTS5 CZ0804599921
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8101 - Bílovec
Pověřený obecní úřad 81012 - Studénka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1157
orná půda 702 9047946
zahrada skleník-pařeniš. 1 814
zahrada 762 594447
ovoc. sad 2 800
travní p. 149 476721
lesní poz ostat.komunikace 1 1478
lesní poz 68 235558
vodní pl. nádrž přírodní 4 3830
vodní pl. nádrž umělá 4 2473
vodní pl. tok přirozený 92 104070
vodní pl. tok umělý 4 1936
vodní pl. zamokřená pl. 3 5991
zast. pl. společný dvůr 21 4160
zast. pl. zbořeniště 29 17183
zast. pl. 1657 488268
ostat.pl. dráha 24 174671
ostat.pl. dálnice 1 67766
ostat.pl. jiná plocha 348 333104
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 317
ostat.pl. manipulační pl. 139 380195
ostat.pl. neplodná půda 86 109614
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 184
ostat.pl. ostat.komunikace 688 731996
ostat.pl. pohřeb. 1 5362
ostat.pl. silnice 91 268814
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 77065
ostat.pl. zeleň 95 274101
Celkem KN 4994 13410021
Par. DKM 4994 13410021
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 88
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 79
č.p. rod.dům 436
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 14
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 714
bez čp/če jiná st. 140
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 16
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če výroba 54
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1642
byt.z. byt 1977
byt.z. garáž 19
byt.z. j.nebyt 44
obč.z. byt 31
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 6
Celkem JED 2078
LV 2976
spoluvlastník 4961

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.10.2012 1:1000 11.12.2012 *)
DKM 1:1000 21.06.2008 převedena ZMVM
ZMVM 1:2000 01.01.1978 21.06.2008 původ mapy kombinace THM v intravilánu a digitální FÚO s určením souřadnic v extravilánu
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1978


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 07:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.