k.ú.: 758485 - Košinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572322 - Studnice NUTS5 CZ0531572322
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 568549
zahrada 34 23346
travní p. 93 203722
lesní poz 88 5550525
vodní pl. nádrž umělá 3 167902
zast. pl. zbořeniště 2 393
zast. pl. 34 12738
ostat.pl. jiná plocha 17 6055
ostat.pl. manipulační pl. 1 108
ostat.pl. neplodná půda 25 140560
ostat.pl. ostat.komunikace 30 53154
Celkem KN 458 6727052
Par. KMD 458 6727052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 33
LV 80
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.09.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.09.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 18:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.