k.ú.: 758531 - Řešetova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574481 - Studnice NUTS5 CZ0523574481
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 210 879870
zahrada 132 138977
ovoc. sad 21 58384
travní p. 150 311586
lesní poz 82 1200368
vodní pl. nádrž umělá 1 46
vodní pl. tok přirozený 10 20746
zast. pl. zbořeniště 2 701
zast. pl. 147 49547
ostat.pl. dráha 3 68259
ostat.pl. jiná plocha 37 10028
ostat.pl. manipulační pl. 10 10866
ostat.pl. neplodná půda 23 8424
ostat.pl. ostat.komunikace 114 86005
ostat.pl. silnice 15 42955
ostat.pl. zeleň 1 612
Celkem KN 958 2887374
Par. KMD 958 2887374
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 2
Celkem BUD 138
LV 203
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2011
S-SK GS 1:2880 1840 22.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.