k.ú.: 758540 - Studnice u Náchoda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574481 - Studnice NUTS5 CZ0523574481
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52094 - Náchod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1006150
zahrada 175 140067
ovoc. sad 64 108324
travní p. 143 231975
lesní poz 49 600532
vodní pl. nádrž umělá 4 9893
vodní pl. rybník 1 12585
vodní pl. tok přirozený 10 9136
vodní pl. zamokřená pl. 4 4269
zast. pl. společný dvůr 1 20
zast. pl. zbořeniště 2 327
zast. pl. 228 83103
ostat.pl. dráha 4 39729
ostat.pl. jiná plocha 70 37472
ostat.pl. manipulační pl. 22 25698
ostat.pl. neplodná půda 10 5085
ostat.pl. ostat.komunikace 92 71791
ostat.pl. pohřeb. 1 1648
ostat.pl. silnice 17 47414
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 5350
ostat.pl. zeleň 3 308
Celkem KN 1074 2440876
Par. KMD 1074 2440876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 165
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. doprava 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 220
byt.z. byt 5
byt.z. dílna 1
Celkem JED 6
LV 286
spoluvlastník 480

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2011
S-SK GS 1:2880 1824 21.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 19:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.