k.ú.: 758612 - Stupava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592633 - Stupava NUTS5 CZ0722592633
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 172 244772
zahrada 229 143649
ovoc. sad 1 6964
travní p. 1323 2337446
lesní poz 138 3706247
vodní pl. nádrž umělá 2 1097
vodní pl. tok přirozený 22 22611
vodní pl. tok umělý 6 530
zast. pl. společný dvůr 1 357
zast. pl. zbořeniště 8 791
zast. pl. 221 70080
ostat.pl. jiná plocha 488 256933
ostat.pl. manipulační pl. 26 32888
ostat.pl. neplodná půda 55 21881
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 1636
ostat.pl. ostat.komunikace 245 185034
ostat.pl. pohřeb. 2 1676
ostat.pl. silnice 11 73931
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1518
ostat.pl. zeleň 9 939
Celkem KN 2964 7110980
Par. KMD 2964 7110980
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 146
č.p. rod.rekr 15
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 11
Celkem BUD 218
LV 320
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 22.02.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 08:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.