k.ú.: 758655 - Stvolínky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 562114 - Stvolínky NUTS5 CZ0511562114
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 2014474
zahrada 105 72616
travní p. 210 2631638
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 185 2530520
vodní pl. rybník 6 731600
vodní pl. tok přirozený 6 25249
vodní pl. zamokřená pl. 50 357822
zast. pl. společný dvůr 3 822
zast. pl. zbořeniště 2 94
zast. pl. 248 70019
ostat.pl. dráha 1 81064
ostat.pl. jiná plocha 96 69252
ostat.pl. manipulační pl. 35 99504
ostat.pl. neplodná půda 129 236797
ostat.pl. ostat.komunikace 115 153411
ostat.pl. pohřeb. 1 2998
ostat.pl. silnice 37 105332
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 44048
ostat.pl. zeleň 13 8384
Celkem KN 1366 9235673
Par. DKM 1366 9235673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 19
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 97
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 240
LV 292
spoluvlastník 379

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2016
DKM-KPÚ 12.08.2015 1:1000 27.08.2015 *)
FÚO 1:2000 31.12.1977 29.07.2016 Od 1977 dle KP. Na části FUO2 Doksy A (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 29.07.2016 Od 1967 dle KP. Na části fotgramm. S-42 transf. do S-JTSK r. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977 Od 1967. Na části.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.05.2022 14:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.