k.ú.: 758671 - Stvolny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559202 - Manětín NUTS5 CZ0325559202
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32062 - Manětín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 4552209
zahrada 49 31690
ovoc. sad 3 18842
travní p. 96 2001355
lesní poz 61 1677490
vodní pl. nádrž umělá 2 1253
vodní pl. rybník 3 72979
vodní pl. tok přirozený 2 19263
vodní pl. tok umělý 6 23197
vodní pl. zamokřená pl. 3 16343
zast. pl. společný dvůr 1 19
zast. pl. zbořeniště 2 396
zast. pl. 71 56061
ostat.pl. jiná plocha 36 53863
ostat.pl. manipulační pl. 8 31299
ostat.pl. neplodná půda 42 104168
ostat.pl. ostat.komunikace 42 129954
ostat.pl. pohřeb. 3 4493
ostat.pl. silnice 11 88939
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 306
ostat.pl. zeleň 9 57123
Celkem KN 564 8941242
Par. DKM 564 8941242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 70
LV 90
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 13.10.2011 1:1000 25.10.2011 *) část území
S-SK GS 1839 20.11.2017 28.02.1824 1:2880, část území


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 17.05.2022 00:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.