k.ú.: 758680 - Stvolová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582620 - Stvolová NUTS5 CZ0641582620
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 306355
zahrada 72 45657
ovoc. sad 15 20964
travní p. 73 284473
lesní poz 32 201007
vodní pl. tok přirozený 2 7593
zast. pl. zbořeniště 1 98
zast. pl. 53 11911
ostat.pl. dráha 2 11911
ostat.pl. jiná plocha 47 22400
ostat.pl. manipulační pl. 5 1437
ostat.pl. neplodná půda 30 16707
ostat.pl. ostat.komunikace 49 21398
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3575
Celkem KN 464 955486
Par. KMD 464 955486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 53
LV 99
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 12:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.