k.ú.: 758698 - Skřib - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582620 - Stvolová NUTS5 CZ0641582620
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 62274
zahrada 31 15010
travní p. 86 290476
lesní poz 14 91108
zast. pl. zbořeniště 1 137
zast. pl. 28 6617
ostat.pl. jiná plocha 10 6495
ostat.pl. neplodná půda 34 19022
ostat.pl. ostat.komunikace 14 7783
ostat.pl. silnice 1 7984
ostat.pl. zeleň 2 489
Celkem KN 237 507395
Par. KMD 237 507395
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 28
LV 46
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 28.05.2022 19:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.