k.ú.: 758701 - Vlkov u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582620 - Stvolová NUTS5 CZ0641582620
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 99453
zahrada 64 32315
ovoc. sad 2 5402
travní p. 59 353545
lesní poz ostat.komunikace 1 6577
lesní poz 82 1689158
vodní pl. nádrž umělá 2 1752
zast. pl. zbořeniště 1 109
zast. pl. 41 7658
ostat.pl. jiná plocha 10 2450
ostat.pl. manipulační pl. 8 19782
ostat.pl. neplodná půda 28 33302
ostat.pl. ostat.komunikace 26 31511
Celkem KN 341 2283014
Par. DKM 4 117974
Par. KMD 337 2165040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 41
LV 63
spoluvlastník 73

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2015 souvisí s KPÚ Dolní Poříčí
KMD 1:1000 22.02.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 22.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 22.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.