k.ú.: 758736 - Sudice u Boskovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582395 - Sudice NUTS5 CZ0641582395
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 321 2874363
zahrada 196 166454
ovoc. sad 8 45955
travní p. mez, stráň 23 100311
travní p. 158 456167
lesní poz 115 857257
vodní pl. nádrž umělá 4 9948
vodní pl. rybník 9 125066
vodní pl. tok přirozený 7 26133
vodní pl. tok umělý 26 20552
zast. pl. společný dvůr 1 506
zast. pl. zbořeniště 3 425
zast. pl. 240 122261
ostat.pl. dráha 1 8786
ostat.pl. jiná plocha 24 6422
ostat.pl. manipulační pl. 11 33335
ostat.pl. mez, stráň 3 1603
ostat.pl. neplodná půda 7 958
ostat.pl. ostat.komunikace 172 219408
ostat.pl. silnice 9 64379
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 25254
ostat.pl. zeleň 32 227238
Celkem KN 1374 5392781
Par. DKM 1374 5392781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 179
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 238
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 344
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.11.2020 1:1000 26.11.2020 *)
DKM 1:1000 14.09.2004
ZMVM 1:2000 01.01.1993 13.09.2004
Ost. 1:2880 01.04.1964 13.09.2004 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.09.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 08:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.