k.ú.: 758787 - Sudkův Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548472 - Obrataň NUTS5 CZ0633548472
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.04.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1820717
zahrada 36 29926
ovoc. sad 1 3905
travní p. 183 666408
lesní poz 46 345964
vodní pl. nádrž umělá 2 9016
vodní pl. rybník 15 20783
vodní pl. tok přirozený 4 3189
vodní pl. tok umělý 34 10603
vodní pl. zamokřená pl. 1 3042
zast. pl. 34 27389
ostat.pl. dráha 3 4990
ostat.pl. jiná plocha 69 62053
ostat.pl. manipulační pl. 4 1518
ostat.pl. neplodná půda 34 18238
ostat.pl. ostat.komunikace 66 75191
ostat.pl. silnice 22 20669
Celkem KN 855 3123601
Par. KMD 855 3123601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 33
LV 103
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.09.2012
S-SK GS 1:2880 1829 20.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 19.04.2019 02:22

Aktuality

16.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.

15.04.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2019) je k dispozici ke stažení.

10.04.2019
V souladu s § 110 zákona č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, byl zveřejněn přehled přestupků za rok 2018.