k.ú.: 758931 - Suchá u Nejdku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555380 - Nejdek NUTS5 CZ0412555380
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41032 - Nejdek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 93524
zahrada školka 1 706
zahrada 102 67502
travní p. 288 1885890
lesní poz les(ne hospodář) 111 5002230
lesní poz 12 39748
vodní pl. nádrž umělá 5 4508
vodní pl. tok přirozený 4 37206
vodní pl. tok umělý 3 10067
vodní pl. zamokřená pl. 3 1574
zast. pl. společný dvůr 1 664
zast. pl. zbořeniště 7 2360
zast. pl. 231 40166
ostat.pl. dráha 1 41015
ostat.pl. jiná plocha 59 36989
ostat.pl. manipulační pl. 19 58906
ostat.pl. neplodná půda 51 59702
ostat.pl. ostat.komunikace 77 102465
ostat.pl. silnice 7 56418
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1853
ostat.pl. zeleň 4 9892
Celkem KN 1032 7553385
Par. DKM 1032 7553385
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 49
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 228
LV 225
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.03.2000 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1842 05.03.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.