k.ú.: 758965 - Suchá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568414 - Havlíčkův Brod NUTS5 CZ0631568414
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 264 4280647
zahrada 336 196157
travní p. 226 1228873
lesní poz 141 871325
vodní pl. rybník 31 160477
vodní pl. tok přirozený 4 11357
vodní pl. tok umělý 2 2366
zast. pl. 361 102950
ostat.pl. jiná plocha 94 44734
ostat.pl. manipulační pl. 13 56878
ostat.pl. neplodná půda 56 78563
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 305
ostat.pl. ostat.komunikace 119 257495
ostat.pl. pohřeb. 1 2671
ostat.pl. silnice 28 111147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7150
ostat.pl. zeleň 16 12631
Celkem KN 1694 7425726
Par. DKM 1694 7425726
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 214
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 335
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 432
spoluvlastník 567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2017
DKM-KPÚ 26.09.2007 1:1000 04.12.2007 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1838 29.11.2017 Původně na části extravilánu Instrukce A (pův.měř. 1:1000 - přesný datum zplatnění nezjištěn, zapsáno 31.12.1962) dnes již DKM z KPÚ


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.