k.ú.: 758990 - Beranovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587982 - Suchá NUTS5 CZ0632587982
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 67 1431696
zahrada 36 6464
travní p. 112 248998
lesní poz 37 934341
vodní pl. nádrž umělá 4 1529
vodní pl. rybník 6 28853
vodní pl. tok přirozený 17 3360
zast. pl. 85 21743
ostat.pl. jiná plocha 170 81102
ostat.pl. manipulační pl. 4 1910
ostat.pl. neplodná půda 5 2899
ostat.pl. ostat.komunikace 35 48055
Celkem KN 578 2810950
Par. KMD 578 2810950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 42
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 79
LV 106
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2013
KM-D 1:2000 17.08.2000 15.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.