k.ú.: 759007 - Prostředkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587982 - Suchá NUTS5 CZ0632587982
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 152 1805650
zahrada 59 29902
travní p. 164 450695
lesní poz 116 761940
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. rybník 3 10014
vodní pl. tok přirozený 6 3673
zast. pl. 42 18585
ostat.pl. jiná plocha 65 58748
ostat.pl. manipulační pl. 23 15065
ostat.pl. neplodná půda 22 29622
ostat.pl. ostat.komunikace 31 36797
ostat.pl. silnice 9 18358
Celkem KN 693 3239768
Par. KMD 693 3239768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 37
LV 79
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 09:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.