k.ú.: 759180 - Suché Lazce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 505927 - Opava NUTS5 CZ0805505927
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 955 3195533
zahrada 434 242119
ovoc. sad 1 3816
travní p. 163 262523
lesní poz 142 196635
vodní pl. nádrž umělá 21 87998
vodní pl. rybník 1 3433
vodní pl. tok přirozený 3 5564
vodní pl. tok umělý 55 16180
zast. pl. společný dvůr 10 4128
zast. pl. zbořeniště 2 386
zast. pl. 404 167991
ostat.pl. jiná plocha 118 55900
ostat.pl. manipulační pl. 3 54632
ostat.pl. neplodná půda 20 11507
ostat.pl. ostat.komunikace 285 97097
ostat.pl. pohřeb. 1 2366
ostat.pl. silnice 7 49344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8159
ostat.pl. zeleň 43 13054
Celkem KN 2671 4478365
Par. DKM 2671 4478365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 286
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 396
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 12
Celkem JED 40
LV 592
spoluvlastník 805

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1984 29.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.