k.ú.: 759210 - Suchohrdly u Miroslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:515300066

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594849 - Suchohrdly u Miroslavi NUTS5 CZ0647594849
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 6762363
zahrada 164 79610
ovoc. sad 7 25608
travní p. 4 8645
lesní poz 19 47376
vodní pl. nádrž umělá 1 646
vodní pl. rybník 1 92202
vodní pl. tok přirozený 14 24967
vodní pl. zamokřená pl. 29 68770
zast. pl. zbořeniště 14 2632
zast. pl. 284 151559
ostat.pl. dráha 4 124480
ostat.pl. jiná plocha 93 67548
ostat.pl. manipulační pl. 23 65697
ostat.pl. neplodná půda 13 6733
ostat.pl. ostat.komunikace 150 190219
ostat.pl. pohřeb. 1 1296
ostat.pl. silnice 11 96784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12430
ostat.pl. zeleň 7 5308
Celkem KN 1739 7834873
Par. DKM 1201 7442744
Par. KMD 538 392129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 2
Celkem BUD 274
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 320
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2017
DKM-KPÚ 26.04.2012 1:1000 09.05.2012 *) JPÚ - upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1825 06.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.06.2019 16:19

Aktuality

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

17.06.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2019) je k dispozici ke stažení.

17.06.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.