k.ú.: 759210 - Suchohrdly u Miroslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594849 - Suchohrdly u Miroslavi NUTS5 CZ0647594849
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 996 6758009
zahrada 165 79482
ovoc. sad 7 25608
travní p. 4 8645
lesní poz 19 47376
vodní pl. nádrž umělá 1 646
vodní pl. rybník 1 92202
vodní pl. tok přirozený 16 24967
vodní pl. zamokřená pl. 30 68771
zast. pl. zbořeniště 14 2632
zast. pl. 298 157262
ostat.pl. dráha 4 124480
ostat.pl. jiná plocha 95 66345
ostat.pl. manipulační pl. 24 65697
ostat.pl. neplodná půda 13 6733
ostat.pl. ostat.komunikace 157 190208
ostat.pl. pohřeb. 1 1296
ostat.pl. silnice 11 96784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12430
ostat.pl. zeleň 7 5308
Celkem KN 1865 7834881
Par. DKM 1323 7443129
Par. KMD 542 391752
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 131
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 281
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 321
spoluvlastník 439

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.06.2017
DKM-KPÚ 26.04.2012 1:1000 09.05.2012 *) JPÚ - upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1825 06.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.09.2020 21:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.