k.ú.: 759210 - Suchohrdly u Miroslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594849 - Suchohrdly u Miroslavi NUTS5 CZ0647594849
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 04.06.2023)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 6546840
zahrada 164 88559
ovoc. sad 5 15932
travní p. 13 70961
lesní poz 4 47347
vodní pl. nádrž umělá 1 646
vodní pl. rybník 1 92202
vodní pl. tok přirozený 7 24580
vodní pl. zamokřená pl. 25 68277
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. zbořeniště 13 2413
zast. pl. 317 165123
ostat.pl. dráha 4 124428
ostat.pl. jiná plocha 103 66610
ostat.pl. manipulační pl. 22 63874
ostat.pl. mez, stráň 2 3008
ostat.pl. neplodná půda 10 6885
ostat.pl. ostat.komunikace 106 213001
ostat.pl. pohřeb. 1 1296
ostat.pl. silnice 14 126308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12430
ostat.pl. zeleň 25 93942
Celkem KN 1166 7834900
Par. DKM 633 7447835
Par. KMD 533 387065
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 194
č.p. rod.rekr 1
č.p. skleník 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 295
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 327
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.03.2022 1:1000 24.03.2022 *) KPÚ - část extravilánu po JPÚ
KMD 1:1000 06.06.2017
DKM-KPÚ 26.04.2012 1:1000 09.05.2012 *) JPÚ - upřesnění přídělů (část extravilánu)
S-SK ŠS 1:2880 1825 06.06.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 08.06.2023 14:48

Aktuality

05.06.2023
Upozorňujeme, že od 8. 6. do 20. 7. 2023 bude z důvodu výkopových prací omezeno parkování v okolí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů v Praze. K dopravě na úřady doporučujeme využít MHD (stanice metra C Kobylisy).

23.05.2023
Český úřad zeměměřický a katastrální byl do rukou předsedy oceněn cenou Český zavináč za rok 2023 "za přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice, zejména pak za rozvoj a digitalizaci katastru nemovitostí, který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku". Cena byla slavnostně udělena v průběhu mezinárodní konference ISSS 2023.

15.05.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2023) je k dispozici ke stažení.