k.ú.: 759287 - Suchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hodonín email: kp.hodonin@cuzk.cz
Dobrovolského 1/255, 69501 Hodonín telefon: 518309560 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586617 - Suchov NUTS5 CZ0645586617
Pracoviště 706 - Hodonín

Obec s rozšířenou působností 6218 - Veselí nad Moravou
Pověřený obecní úřad 62183 - Veselí nad Moravou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2701 4389986
zahrada 472 283267
ovoc. sad 3 6569
travní p. 2366 4925506
lesní poz 221 4060070
vodní pl. tok přirozený 229 87134
vodní pl. zamokřená pl. 3 2068
zast. pl. společný dvůr 1 1203
zast. pl. zbořeniště 23 4508
zast. pl. 377 122557
ostat.pl. jiná plocha 150 38817
ostat.pl. manipulační pl. 186 57486
ostat.pl. neplodná půda 893 233198
ostat.pl. ostat.komunikace 493 164605
ostat.pl. pohřeb. 1 2494
ostat.pl. silnice 52 74212
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6551
ostat.pl. zeleň 1 337
Celkem KN 8174 14460568
Par. KMD 8174 14460568
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 226
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 69
Celkem BUD 345
byt.z. byt 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 8
LV 826
spoluvlastník 1244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.08.2016
KM-D 1:1000 02.12.2002 15.08.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 02.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hodonín.

vypočteno: 17.05.2022 04:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.