k.ú.: 759309 - Suchovršice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579726 - Suchovršice NUTS5 CZ0525579726
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52143 - Úpice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 113 862178
zahrada 239 190975
ovoc. sad 2 6226
travní p. 312 832195
lesní poz 299 1930750
vodní pl. tok přirozený 4 101596
vodní pl. tok umělý 2 1167
zast. pl. společný dvůr 2 382
zast. pl. zbořeniště 6 930
zast. pl. 243 69944
ostat.pl. dráha 3 61656
ostat.pl. jiná plocha 32 14354
ostat.pl. manipulační pl. 15 23425
ostat.pl. neplodná půda 145 65162
ostat.pl. ostat.komunikace 109 84509
ostat.pl. silnice 3 40399
Celkem KN 1529 4285848
Par. KMD 1529 4285848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 90
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 1
Celkem BUD 235
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 306
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 28.08.2000 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 23:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.