k.ú.: 759317 - Suchý - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582409 - Suchý NUTS5 CZ0641582409
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 304560
zahrada 141 42318
travní p. 231 140926
lesní poz 92 2953926
vodní pl. nádrž umělá 3 1385
vodní pl. tok přirozený 4 171
vodní pl. tok umělý 61 3814
zast. pl. zbořeniště 1 242
zast. pl. 369 55981
ostat.pl. jiná plocha 218 120448
ostat.pl. neplodná půda 101 62597
ostat.pl. ostat.komunikace 72 64055
ostat.pl. silnice 4 13552
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 45 27299
ostat.pl. zeleň 2 36
Celkem KN 1576 3791310
Par. KMD 1576 3791310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 141
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 363
byt.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 7
Celkem JED 9
LV 490
spoluvlastník 717

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 18:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.