k.ú.: 759325 - Slavný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574490 - Suchý Důl NUTS5 CZ0523574490
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 397256
zahrada 34 22994
ovoc. sad 1 2846
travní p. 102 837325
lesní poz les s budovou 3 118
lesní poz 32 2325940
vodní pl. nádrž umělá 3 4687
zast. pl. zbořeniště 3 42
zast. pl. 55 19862
ostat.pl. jiná plocha 23 10267
ostat.pl. manipulační pl. 4 2947
ostat.pl. neplodná půda 1 1595
ostat.pl. ostat.komunikace 40 46115
ostat.pl. silnice 1 9922
Celkem KN 330 3681916
Par. DKM 330 3681916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 55
LV 72
spoluvlastník 99

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.09.2007
DKM-KPÚ 14.06.2002 1:1000 24.07.2002 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1824 25.09.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 21:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.