k.ú.: 759376 - Sukorady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 52 1890691
zahrada 62 26575
travní p. 97 548888
lesní poz 50 1244309
vodní pl. nádrž přírodní 1 165
vodní pl. tok přirozený 7 9916
zast. pl. společný dvůr 5 472
zast. pl. zbořeniště 12 4348
zast. pl. 74 38891
ostat.pl. jiná plocha 35 12299
ostat.pl. manipulační pl. 43 60457
ostat.pl. neplodná půda 156 366418
ostat.pl. ostat.komunikace 88 93927
ostat.pl. silnice 6 27560
ostat.pl. zeleň 13 1709
Celkem KN 701 4326625
Par. DKM 406 4178906
Par. KMD 295 147719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 30
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 71
LV 72
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 03.07.2012 1:1000 26.07.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1843 12.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 23:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.