k.ú.: 759384 - Velký Hubenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565610 - Snědovice NUTS5 CZ0423565610
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 3483247
chmelnice 10 253975
zahrada 52 20308
travní p. 287 748014
lesní poz 94 990611
vodní pl. nádrž umělá 1 17203
vodní pl. rybník 2 68
vodní pl. tok přirozený 8 14552
zast. pl. společný dvůr 2 1296
zast. pl. zbořeniště 10 1718
zast. pl. 91 48398
ostat.pl. jiná plocha 27 12195
ostat.pl. manipulační pl. 23 24943
ostat.pl. neplodná půda 161 149361
ostat.pl. ostat.komunikace 113 112382
ostat.pl. silnice 5 29893
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 2625
ostat.pl. zeleň 23 3410
Celkem KN 994 5914199
Par. DKM 466 5420820
Par. KMD 528 493379
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 86
LV 96
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.09.2016
DKM-KPÚ 09.06.1997 1:1000 01.01.2000 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 12.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 01:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.