k.ú.: 759406 - Sukorady u Hořic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548880 - Sukorady NUTS5 CZ0522548880
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 1931325
zahrada 158 90738
ovoc. sad 12 10641
travní p. 60 103604
lesní poz 131 3041846
vodní pl. nádrž přírodní 5 10213
vodní pl. tok přirozený 52 11876
zast. pl. společný dvůr 6 812
zast. pl. zbořeniště 4 971
zast. pl. 153 80988
ostat.pl. jiná plocha 19 6919
ostat.pl. manipulační pl. 27 42211
ostat.pl. neplodná půda 1 241
ostat.pl. ostat.komunikace 229 120506
ostat.pl. pohřeb. 1 1387
ostat.pl. silnice 13 59313
Celkem KN 1263 5513591
Par. DKM 1263 5513591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 17
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 252
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.04.2006
THM-V 1:2000 01.01.1971 26.04.2006
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1971


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 14:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.