k.ú.: 759465 - Vřesice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582417 - Sulíkov NUTS5 CZ0641582417
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 477078
zahrada 62 44521
ovoc. sad 9 25951
travní p. 81 264253
lesní poz 112 430091
vodní pl. nádrž umělá 1 385
vodní pl. tok přirozený 1 379
zast. pl. 71 19686
ostat.pl. jiná plocha 17 4479
ostat.pl. manipulační pl. 12 6515
ostat.pl. neplodná půda 99 82580
ostat.pl. ostat.komunikace 39 26516
ostat.pl. silnice 17 26512
ostat.pl. zeleň 1 2858
Celkem KN 583 1411804
Par. KMD 583 1411804
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 69
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 98
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2017
KM-D 1:2000 30.10.2000 16.05.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.10.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 17.05.2022 03:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.