k.ú.: 759481 - Sulimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589055 - Sulimov NUTS5 CZ0721589055
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 1416983
zahrada 89 57317
travní p. 301 253693
lesní poz 24 44097
vodní pl. nádrž umělá 4 3834
vodní pl. tok přirozený 65 6790
zast. pl. zbořeniště 2 488
zast. pl. 124 35532
ostat.pl. jiná plocha 52 8133
ostat.pl. manipulační pl. 53 39234
ostat.pl. neplodná půda 43 13075
ostat.pl. ostat.komunikace 316 59957
ostat.pl. silnice 69 28748
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8454
ostat.pl. zeleň 1 454
Celkem KN 1688 1976789
Par. KMD 1688 1976789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 114
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 167
spoluvlastník 222

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.04.2016
KM-D 1:1000 30.11.1998 21.04.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 08:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.