k.ú.: 759490 - Vrbka u Sulimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 542393 - Vrbka NUTS5 CZ0721542393
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 2322627
zahrada 159 211436
ovoc. sad 3 10612
travní p. 53 90122
lesní poz 151 2283699
vodní pl. nádrž umělá 2 1836
vodní pl. tok přirozený 10 16955
zast. pl. zbořeniště 1 587
zast. pl. 124 51343
ostat.pl. jiná plocha 70 27570
ostat.pl. mez, stráň 3 173
ostat.pl. ostat.komunikace 72 138640
ostat.pl. pohřeb. 2 4041
ostat.pl. silnice 62 64515
ostat.pl. zeleň 60 88650
Celkem KN 1257 5312806
Par. DKM 1169 3029927
Par. KMD 88 2282879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 80
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 119
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 277
spoluvlastník 503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.08.2020
DKM-KPÚ 1:1000 12.12.2013
KMD 1:1000 28.03.2013
KM-D 1:1000 30.11.1998 12.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 09:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.