k.ú.: 759520 - Sulkovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596833 - Sulkovec NUTS5 CZ0635596833
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 143 2158669
zahrada 134 65019
ovoc. sad 1 6358
travní p. 128 976795
lesní poz 122 842135
vodní pl. nádrž umělá 2 811
vodní pl. rybník 1 1988
vodní pl. tok přirozený 8 1859
vodní pl. tok umělý 8 1490
vodní pl. zamokřená pl. 1 694
zast. pl. zbořeniště 2 265
zast. pl. 113 35373
ostat.pl. jiná plocha 37 7657
ostat.pl. manipulační pl. 18 33963
ostat.pl. neplodná půda 89 71497
ostat.pl. ostat.komunikace 85 104448
ostat.pl. pohřeb. 1 650
ostat.pl. silnice 1 24873
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4733
Celkem KN 896 4339277
Par. KMD 896 4339277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 56
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 12
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 109
LV 115
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 17.05.2022 00:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.