k.ú.: 759571 - Supíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541117 - Supíkovice NUTS5 CZ0711541117
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71022 - Jeseník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 366 2477792
zahrada 502 263201
travní p. 215 1327745
lesní poz 167 4273038
vodní pl. nádrž přírodní 1 6089
vodní pl. nádrž umělá 5 9011
vodní pl. rybník 1 3574
vodní pl. tok přirozený 69 19393
vodní pl. zamokřená pl. 3 5125
zast. pl. společný dvůr 9 1011
zast. pl. zbořeniště 61 18273
zast. pl. 331 121866
ostat.pl. dobývací prost. 26 54543
ostat.pl. jiná plocha 245 393052
ostat.pl. manipulační pl. 24 28075
ostat.pl. neplodná půda 76 42809
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 16
ostat.pl. ostat.komunikace 280 152258
ostat.pl. pohřeb. 2 3105
ostat.pl. silnice 46 33378
ostat.pl. skládka 18 19522
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 18815
ostat.pl. zeleň 12 13206
Celkem KN 2466 9284897
Par. DKM 88 961190
Par. KMD 2378 8323707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 215
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 324
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 22
LV 373
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 09.07.2018 1:1000 09.07.2018 *)
KMD 1:1000 13.10.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.10.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 16.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.