k.ú.: 759601 - Sušice nad Otavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557153 - Sušice NUTS5 CZ0322557153
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 661 2421865
zahrada skleník-pařeniš. 1 260
zahrada 1753 1053373
ovoc. sad 145 309335
travní p. mez, stráň 8 2006
travní p. 1211 2931737
lesní poz les(ne hospodář) 2 16633
lesní poz 512 5778905
vodní pl. nádrž umělá 2 14266
vodní pl. rybník 1 77
vodní pl. tok přirozený 70 296122
vodní pl. tok umělý 3 614
vodní pl. vod.pl.s budovou 3 253
zast. pl. společný dvůr 56 20190
zast. pl. zbořeniště 9 1791
zast. pl. 3707 895297
ostat.pl. dráha 12 81515
ostat.pl. jiná plocha 531 473606
ostat.pl. manipulační pl. 272 511376
ostat.pl. neplodná půda 1469 490709
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 8886
ostat.pl. ostat.komunikace 966 634472
ostat.pl. pohřeb. 4 33398
ostat.pl. silnice 117 204890
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 122 232458
ostat.pl. zeleň 152 190392
Celkem KN 11794 16604426
Par. DKM 11794 16604426
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 1388
č.p. byt.dům 93
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 41
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 33
č.p. obč.vyb. 33
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 208
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 16
č.p. výroba 8
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 205
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 939
bez čp/če jiná st. 255
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 58
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 38
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 92
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 70
rozestav. 17
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 3616
byt.z. byt 1410
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 74
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 2
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 56
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 1555
LV 4637
spoluvlastník 7403

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.01.2011
DKM 1:1000 26.12.2010
DKM 1:1000 18.11.2009
ZMVM 1:2000 23.06.1989 18.11.2009 map. extr.
THM-G 1:2000 01.02.1980 16.01.2011 map. intr., extr.
THM-V 1:1000 01.01.1971 26.12.2010 map. intr.
Ins. A 1:1000 31.12.1961 26.12.2010 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 23.06.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 17.05.2022 00:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.